هیئت فوتبال استان اصفهان

دعوت از چهار بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی ۱۵ سال کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، با نظر سرمربی تیم ملی 15 سال کشور فرزاد رحیمی، مهدی اسحاقیان، کسری طاهری و رضا قندی پور از استان اصفهان به اردوی آماده سازی تیم ملی 15 سال کشور دعوت شدند.

این اردو 30 مهر لغایت 7 آبان ماه برگزار خواهد شد.