هیئت فوتبال استان اصفهان

سرپرست هیئت فوتبال شهرستان تیران و کرون معرفی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئتفوتبال استان اصفهان، «علیرضا نامداری » به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان تیران و کرون منصوب شد.