هیئت فوتبال استان اصفهان

مسئول کمیته پایه و جوانان هیئت فوتبال استان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری، ریاست هیئتفوتبال استان اصفهان. «عبدالرضا رئیسی» به عنوان مسئول کمیته پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان منصوبشد.

انتهای پیام/