هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری | بازدید نمایندگان AFC از ورزشگاه نقش جهان