هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور ریاست هیئت فوتبال استان در شهرستان هرند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، علی طاهری ریاست هیئت به همراه جعفر جعفریرئیس کمیته امور شهرستانهای هیئت فوتبال استان اصفهان امروز با حضور در شهرستان «هرند» در مراسم افتتاحیهمسابقات فوتبال این شهرستان‌حاضر شدند.

همچنین ریاست هیئت فوتبال بازدیدی از هیئت فوتبال شهرستان هرند به عمل آورد.

انتهای پیام/