هیئت فوتبال استان اصفهان

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، با نظر سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان جمهوریاسلامی ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بانوان مشخص شد.

بر همین اساس زهره کودایی، سارا ظهرایی نیا، هاجر دباغی، فاطمه عادلی، مینا نافعی، مرضیه نیکخواه، سمیه فیضی وثنا صادقی از استان اصفهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

این اردو، ۲۸ آبان لغایت ۴ آذرماه در محل کمپ تیم های ملی برگزار می شود.