هیئت فوتبال استان اصفهان

حضور ریاست هیئت فوتبال استان در شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، علی طاهری ریاست به همراه دیگر اعضا هیئتفوتبال استان اصفهان با حضور در شهرستان چادگان با اعضا هیئت فوتبال این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست اعضا هیئت فوتبال شهرستان چادگان ضمن ارائه گزارش در خصوص اهداف و موانع خود در راستایافزایش کیفیت فوتبال در شهرستان چادگان با مدیران هیئت فوتبال استان گفتگو کردند.

پس از اتمام این نشست، ریاست و عوامل هیئت فوتبال استان اصفهان، با از نزدیک دیدار تیم تاراز چادگان را در قالبرقابت های لیگ دسته سوم فوتبال کشور نظاره کردند.