هیئت فوتبال استان اصفهان

نتایج هفته دوم لیگ فوتبال ساحلی استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، نتایج هفته دوم لیگ فوتبال ساحلی استان به شرح زیر است:

اسپادان گرگاب 7 – ورزش همگانی فرخی 1

پاسارگاد صفاهان 3  -سورن جوان ورنامخواست 3 (در پنالی 6-3 پاسارگاد پیروز شد)

شهید تند گویان ذوب اهن 5 – نامدا رانیزدانشهر 2

سعادتدرچه 8 – یاران اصفهان 5

انتهای پیام/