هیئت فوتبال استان اصفهان

سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان هرند منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئتفوتبال استان اصفهان، «سیف الله کبیریان» به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان هرند منصوب شد.