هیئت فوتبال استان اصفهان

اسامی داوران و ناظران هفته پایانی لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان. کمیته داوران ، اسامی داوران و ناظرین داوری هفته26 (پایانی) لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان اصفهان اعلام کرد:

ماهان طادپارسه خمینی شهر

ورزشگاه فجر

داوران :

جواد ایزدیاحسان عباسیمحمدجواد باباییانرضاعابدی

ناظر داوری:مرتضی حیدری

فولاد ایریکسلحشور لنجان

ورزشگاه رجب زاده بهارستان

داوران :

میثم رفیعینویدعسگریمسعودشیرانیاحسان رفیعی

ناظر داوری:جواد نصیری

پادمایدکستارگان لنجان

ورزشگاه فجر

داوران :

احمد محمدیحمیدسبحانیسجاد ایرانپورمیلاد صادقزاده

ناظر داوری: سیداحمد صالحی

سپهر فولاد لنجانپیام زیدی کاشان

ورزشگاه گلها چمگردان

داوران:مسعود حقیقیبهزاد پناهیامین قدیریرسول گشول

ناظر داوری: امید سعیدفر

چرمهین لنجانپدیده صنعت مبارکه

ورزشگاه تختی چرمهین

داوران :

امیرسجاد فتوحیحمیدرضا سرتاجمرتضی رجالزادهعلی ترابی

ناظر داوری: نوراله حیدری