هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه رقابتهای گروه ۷ لیگ دسته دوم فوتسال کشور اعلام شد

سازمان لیگ فوتسال برنامه هفته اول تا پنجم کروه ۷ لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعلام کرد.

بر این اساس تیمهای امید پیروز کویر آران و بیدگل وپویا نیکان گز و برخوار از استان اصفهان، نماسازان ساحل آبادان و شاهین بندر ماهشهر از استان خوزستان،لبنیات ارژن شیراز از استان فارس و فولاد بوتیای ایرانیان از کرمان ۶ تیم حاضر در این رقابتها هستند که مسابقات خود را از ۲۹ فروردین ماه آغاز می کنند.

هفته اول ؛

دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۹ «ساعت ۲۲:۰۰»
پویا نیکان گز و برخوار – امیدپیروز کویر آران و بیدگل / سالن شهدای گز- برخوار
نماسازان ساحل آبادان- شاهین بندر ماهشهر/ سالن شهدای اروند- آبادان

لبنیات ارژن شیراز -فولاد بوتیای ایرانیان/ سالن شهیدابوالفتحی – شیراز

هفته دوم؛

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۸ «ساعت ۲۲:۰۰»

شاهین بندر ماهشهر – لبنیات ارژن شیراز / سالن بعثت – ماهشهر

جمعه۱۴۰۱/۲/۹ «ساعت ۲۲:۰۰»

نماسازان ساحل آبادان – پویا نیکان گز و برخوار/ سالن شهدای اروند ماهشهر

فولاد بوتیای ایرانیان- امیدپیروز کویر آران و بیدگل/ سالن تلاش- کرمان

هفته سوم؛

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۵ «ساعت ۱۶:۰۰»

لبنیات ارژن شیراز -نماسازان ساحل آبادان / سالن شهیدابوالفتحی – شیراز
پویا نیکان گز و برخوار- فولاد بوتیای ایرانیان/ سالن شهدای گز

جمعه ۱۴۰۱/۲/۱۶ «ساعت ۱۶:۰۰»

امیدپیروز کویر آران و بیدگل- شاهین بندر ماهشهر/ سالن شهدای فرهنگی- آران و بیدگل

هفته چهارم؛

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲« ساعت۱۶:۰۰»
نماسازان ساحل آبادان -امیدپیروز کویر آران و بیدگل/سالن شهدای اروند ماهشهر

جمعه ۱۴۰۱/۲/۲۳ «ساعت ۱۶:۰۰»

شاهین بندر ماهشهر-فولاد بوتیای ایرانیان/سالن بعثت – ماهشهر
لبنیات ارژن شیراز-پویا نیکان گز و برخوار / سالن شهیدابوالفتحی – شیراز

هفته پنجم؛

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ « ساعت ۱۶:۰۰»

فولاد بوتیای ایرانیان-نماسازان ساحل آبادان / سالن تلاش- کرمان

امیدپیروز کویر آران و بیدگل- لبنیات ارژن شیراز / سالن شهدای فرهنگی- آران و بیدگل
جمعه۱۴۰۱/۲/۳۰ « ساعت ۱۶:۰۰»

پویا نیکان گز و برخوار- شاهین بندر ماهشهر /سالن شهدای گز