هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه هفته اول تا پنجم گروه ۶ لیگ دسته دوم فوتسال کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، برنامه هفته اول تا پنجم گروه (6) دور اول مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور در فصل مسابقاتی 1401-1400 اعلام شد.

بر این اساس برنامه هفته اول:

۲۸ فروردین ۱۴۰۱

پیشگامان وحدت فین کاشان- آتیه سازان ورزش شاهین شهر ساعت ۲۲

آریا ماشین فریدون‌شهر – مشیر قهرمان دالکی ساعت ۲۲

هفته دوم:

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

آینده سازان بم- پیشگامان وحدت فین کاشان

مشیر قهرمان دالکی- آتیه سازان ورزش شاهین شهر

آیندگان پارسه امیدیه- آریا ماشین فریدون‌شهر

هفته سوم

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

پیشگامان وحدت فین کاشان- مشیر قهرمان دالکی

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

آریا ماشین فریدون شهر-آینده سازان بم

آتیه سازان ورزش شاهین شهر – آیندگان پارسه امیدیه

هفته چهارم

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

آریا ماشین فریدون شهر – پیشگامان وحدت فین کاشان

آیندگان پارسه امیدیه- مشیر قهرمان دالکی

آینده سازان بم- آتیه سازان ورزش شاهین شهر

هفته پنجم

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آتیه سازان ورزش شاهین شهر -آریا ماشین فریدون شهر

پیشگامان وحدت فین کاشان – آیندگان پارسه امیدیه

مشیر قهرمان دالکی- اینده سازان بم