هیئت فوتبال استان اصفهان

شهرستان اصفهان میزبان جام ضیافت نور

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اصفهان، به نقل از هیئت فوتبال شهرستان اصفهان، این هیات هفتمین دوره مسابقات جام ضیافت نور خود را در سه شهر اصفهان ،بهارستان و رهنان در دوقسمت بانوان و آقایان برگزار میکند .
سالن پیروزی میزبان مسابقات شهر اصفهان در سه رده نونهالان ، نوجوانان و بزرگسالان در قسمت آقایان برگزار میشود.
که رده نونهالان با حضور ۱۰تیم در قالب دو گروه با ۲۲ مسابقه انجام میشود.
رده سنی نوجوانان نیز با حضور ۸ تیم در قالب دو گروه با ۱۴ بازی مسابقه انجام میشود.
رده سنی بزرگسالان نیز با حضور ۲۱ تیم در قالب چهار گروه با ۴۹ بازی برگزار میشود.
همچنین در قسمت بانوان رده بزرگسالان با حضور ۸ تیم در قالب دو گروه با ۱۴ بازی در سالن پیروزی برگزارمیشود.
در شهر رهنان مسابقات ضیافت نور در رده بزرگسالان با حضور ۱۰ تیم با ۲۲ بازی در سالن طالقانی در قسمت آقایان برگزار میشود.
در شهر بهارستان نیز مسابقات ضیافت نور نیز در رده بزرگسالان در سالن کارگران این شهر با حضور ۱۰ تیم با ۲۲ بازی در قسمت آقایان برگزار میشود.