هیئت فوتبال استان اصفهان

سفر ریاست هیئت فوتبال استان به شهرستان خوانسار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، ظهر امروز علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان و هیئت همراه با حضور در شهرستان خوانسار با ریاست اداره ورزش و جوانان و اعضا هیئت فوتبال شهرستان خوانسار دیدار و گفتگو و کردند.
در این دیدار پیرامون عملکرد هیئت شهرستان، توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین فعالیت بانوان بحث و گفتگو شد.
علی طاهری، ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان در این نشست، ضمن ابراز رضایت از عملکرد هیئت فوتبال شهرستان خوانسار، خواستار توسعه زیرساخت در این شهرستان شد.
جعفری رئیس کمیته امور شهرستانها، حمیدرضا دادخواه دبیر، مهدی عارفیان مسئول واحد مسابقات و محسن قائدی در این سفر علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان را همراهی کردند.
همچنین مدیر اداره ورزش و جوانان، ریاست هیئت فوتبال شهرستان، رئیس انجمن پیشکوستان حامی ورزش و همچنین اعضا هیئت فوتبال شهرستان خوانسار با ریاست هیئت فوتبال استان دیدار و گفتگو و کردند.