هیئت فوتبال استان اصفهان

سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان «گلپایگان» معرفی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، «مجید چالاکی » به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان گلپایگان منصوب شد.