هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش ویدئویی| آزمون عملی داوران فوتبال استان اصفهان

روایت ویدئویی از آزمون عملی داوران فوتبال استان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان

IMG_8579