هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه هفته پنجم دورنهایی لیگ برتر نونهالان فوتسال استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، برنامه هفته پنجم دورنهایی لیگ برتر نونهالان فوتسال استان اصفهان به شرح زیر می باشد: