هیئت فوتبال استان اصفهان

فراخوان دوره تربیت مدرس فوتبال و فوتسال (آقایان-بانوان)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، واجدین شرایط جدول ذیل حداکثر تا مورخه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ فرصت دارند جهت ثبت نام همراه با مدارک مربوطه به هیئت فوتبال استان اصفهان مراجعه نمایند .
مدارک مورد نیاز:
۱-اصل شناسنامه
۲-کارت ملی
۳-پایان خدمت
۴-مدرک تحصیلی
۵-مدرک مربیگری
۶-سوابق ورزشی ۲ سال اخیر
۷- عکس پرسنلی

[table id=14 /]