هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه هفته نخست لغایت پنجم لیگ برتر فوتبال کشور اعلام شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان به نقل از  سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول: بزرگداشت روز مقاومت اسلامی
جمعه ۲۱ مرداد
نساجی مازندران – مس رفسنجان– ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً  اعلام می شود.
پیکان تهران – ملوان بندرانزلی– ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس قوامین تهران
استقلال – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران
آلومینیوم اراک – هوادار تهران– ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
نفت مسجد سلیمان – مس کرمان– ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

شنبه ۲۲ مرداد
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه فولادشهر اصفهان
گل گهر سیرجان – تراکتور تبریز– ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان– ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

هفته دوم؛ گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

پنجشنبه ۲۷ مرداد
ملوان بندرانزلی –  استقلال – ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  تختی انزلی
مس رفسنجان – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه  شهدای مس رفسنجان
فولاد مبارکه سپاهان –  نساجی مازندران– ساعت  ۲۱- ورزشگاه   نقش جهان اصفهان

جمعه ۲۸ مرداد
تراکتور تبریز-  ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه   شهید سردار سلیمانی تبریز
مس کرمان –  پیکان تهران– ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه   شهید باهنر کرمان
هوادار تهران –  نفت مسجد سلیمان– ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه   پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان –  آلومینیوم اراک – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه   تختی آبادان

پرسپولیس – فولاد خوزستان– ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه   آزادی تهران

هفته سوم؛ گرامیداشت هفته دولت و قدردانی از مدافعان سلامت در فوتبال
پنجشنبه ۳ شهریور
نساجی مازندران – ملوان انزلی– ساعت ۱۹ – ورزشگاه   متعاقباً اعلام می شود.
ذوب آهن اصفهان – مس رفسنجان– ساعت ۱۹ – ورزشگاه   فولادشهر
نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران– ساعت   ۱۹- ورزشگاه   شهید بهنام محمدی
استقلال – مس کرمان– ساعت  ۱۹:۳۰ – ورزشگاه   آزادی تهران
جمعه ۴ شهریور
هوادارتهران – صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۹  – ورزشگاه   پاس قوامین تهران
آلومینیوم اراک- پرسپولیس – ساعت   ۱۹:۳۰- ورزشگاه   امام خمینی اراک
فولاد خوزستان – تراکتورتبریز– ساعت  ۲۱:۳۰ – ورزشگاه   شهدای فولاد اهواز
گل گهرسیرجان –  فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۲۱:۳۰  – ورزشگاه   شهید سردار سلیمانی سیرجان

هفته چهارم؛ روز مبارزه با تروریسم -کشور ایران بزرگترین قربانی ترور در جهان

سه شنبه ۸ شهریور
پیکان  تهران – نساجی مازندران– ساعت  ۱۹- ورزشگاه   پاس قوامین تهران
ملوان انزلی  – ذوب آهن اصفهان– ساعت  ۱۹- ورزشگاه   تختی انزلی
مس کرمان – گل گهرسیرجان – ساعت  ۱۹:۳۰- ورزشگاه   شهید باهنر کرمان
نفت مسجد سلیمان – استقلال – ساعت  ۲۰:۳۰- ورزشگاه   شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

چهارشنبه ۹ شهریور
تراکتورتبریز  – هوادار تهران – ساعت  ۱۸:۳۰- ورزشگاه   شهید سردار سلیمانی تبریز
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان – ساعت  ۱۹:۳۰- ورزشگاه   آزادی تهران
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک– ساعت  ۱۹:۳۰- ورزشگاه   شهدای مس رفسنجان
فولاد مبارکه سپاهان – فولادخوزستان– ساعت  ۲۱:۳۰- ورزشگاه   نقش جهان اصفهان

هفته پنجم، آب ضرورت امروز ، ضمانت فردا ، در مصرف آن صرفه جویی کنیم

دوشنبه ۱۴ شهریور
نساجی مازندران  – مس کرمان– ساعت   ۱۹- ورزشگاه   متعاقباً  اعلام می شود.
آلومینیوم  اراک – تراکتور تبریز– ساعت   ۱۹ – ورزشگاه   امام خمینی(ره) اراک
هوادار تهران – پرسپولیس– ساعت  ۱۹:۳۰ – ورزشگاه   پاس قوامین تهران
گل گهر سیرجان  – ملوان انزلی– ساعت ۲۰:۳۰  – ورزشگاه   شهید سردار سلیمانی سیرجان
فولاد خوزستان- مس رفسنجان– ساعت   ۲۱- ورزشگاه   شهدای فولاد اهواز
صنعت نفت آبادان – نفت مسجد سلیمان – ساعت  ۲۱ – ورزشگاه   تختی آبادان
ذوب آهن  اصفهان –  فولاد مبارکه سپاهان – ساعت  ۲۱ – ورزشگاه   فولاد شهر فولادشهر

سه شنبه ۱۵ شهریور
استقلال – پیکان تهران– ساعت  ۱۹:۳۰ – ورزشگاه   آزادی تهران