هیئت فوتبال استان اصفهان

مراسم قرعه کشی لیگ های رده پایه فوتبال استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، مراسم قرعه کشی لیگ های رده سنی ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سال برتر استان فردا یکشنبه ۳۰ مرداد ماه برگزار می شود.
مراسم قرعه کشی بر اساس لیگ های مختلف از ساعت ۱۷ در محل ساختمان شماره ۲ هیئت فوتبال استان اصفهان(ورزشگاه تختی) اجرا خواهد شد.
زمان بندی مراسم قرعه کشی لیگ های برتر رده سنی پایه استان اصفهان به شرح زیر می باشد:
لیگ برتر زیر ۱۳ سال : ساعت ۱۷
لیگ برتر زیر ۱۴ سال: ۱۷:۴۵
لیگ برتر زیر ۱۵ سال: ۱۸:۳۰
لیگ برتر زیر ۱۷ سال: ساعت ۱۷
لیگ برتر زیر ۱۸ سال: ۱۷:۴۵