هیئت فوتبال استان اصفهان

آزمون تئوری دوره داوری درجه ۳ فوتبال شهر اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، آزمون تئوری دوره داوری درجه ۳ فوتبال شهراصفهان به همت دپارتمان داوری هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.

این دوره با حضور ۲۰ شرکت کننده در رده سنی زیر ۲۰ در طی ۵ روز برگزار گردید.

ایرج نظری به عنوان مدرس، احمد صالحی ممتحن و امید سعید فر به عنوان مدیر کلاس در این دوره حاضر بودند.

در انتهای دوره داوری درجه ۳ فوتبال شهر اصفهان، از ۳ شرکت کننده برتر این دوره تقدیر به عمل آمد.