هیئت فوتبال استان اصفهان

اسامی داوران و ناظران هفته نخست جام نقش جهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، اسامی داوران هفته نخست لیگ برتر فوتبالبزرگسالان استان اصفهان «جام نقش جهان» اعلام شد.

پادما یدکچرمهین لنجان

داوران: رضا امینیمرتضی رجالزادهعباس عسگریرضا عابدی

ناظر: فرهاد خوشنواز

یاوران مهر گزآذرصنعت گلپایگان

داوران: سجاد فتوحیمسعود شیرانیاکبر حاجیانمیلاد صادق زاده

ناظر: نوذر رودنیل

سایاهیئت فوتبال بخش مرکزی

داوران: حسین کریمیپیمان نادریمحمد رضا رضاییعلی رحمتی

ناظر:امید سعیدفر

سپهرفولاد لنجانسلحشور لنجان

داوران: حسین حیدریسجاد ایرانپورمرتضی باقریعلی ترابی

ناظر: نورالله حیدری

پارسه اصفهانمتین مغناطیس

داوران: علی کعبیرضا کاویاربهروز جمشیدیحسین نامداری

ناظر: امید سعید فر

تربیت دیزیچهماهان طاد

داوران: احمدرضا کریمیعارف مختاریجواد صادقیمحمد جواد سبک تکین

ناظر: محمد جعفر سلیمانی

صنعت نفتپدیده صنعت مبارکه

داوران: مهدی رحیمیحامد شریفیانکرامت شمسیعباس حاج کرمی

ناظر: وحید مالکی