هیئت فوتبال استان اصفهان

«مهدی تاج» رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، صبح امروز مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضا مجمع در خصوص رای گیری کرسی ریاست، نواب رئیس و نماینده باشگاه ها در هیئت رئیسه برگزار شد.
پس از آغاز رای گیری با حضور ۸۱ نفر از اعضا مجمع انتخاباتی، مهدی تاج با کسب ۵۱ رأی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.