هیئت فوتبال استان اصفهان

آغاز طرح استعدادیابی فوتسال رده های پایه در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، طرح استعدادیابی و انتخابی منتخب رده های سنیپایه استان جهت اعزام به مسابقات کشوری و تیم ملی از صبح امروز آغاز شد.

این طرح به مدت ۹ روز و به میزبانی ۲۰ شهرستان با شرکت کلیه علاقمندان شهرستانهای استان اصفهان برگزار خواهد شد؛ در این طرح استعدادهای کشف شده پس ازدعوت به اردوی استانی جهت شرکت در مسابقات کشوری «تشکیل تیم منتخب استان» و حضور در تیم ملی، معرفیخواهند شد.

متولدین ۱۳۸۳/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ در این طرح شرکت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، برنامه کامل طرح استعدادیابی فوتسال استان بهشرح زیر است: