هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش تصویری| طرح استعدادیابی فوتسال رده های پایه در شهرستان گلپایگان

روایتی تصویری از طرح استعدادیابی فوتسال رده های پایه جهت شرکت در مسابقات کشوری و معرفی به تیم ملی در شهرستان گلپایگان؛ شهرستان گلپایگان امروز میزبان ۴۰ شرکت کننده از شهرستان خود و شهرستان خوانسار بود در این طرح بود.