هیئت فوتبال استان اصفهان

گزارش ویدئویی| آزمون آمادگی جسمانی داوران رده پایه کشور

روایت ویدئویی از آزمون آمادگی جسمانی داوران شاغل در لیگ های رده پایه فوتبال کشور به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان

IMG_0426