هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه هفته اول و دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، برنامه هفته اول و دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی استان اصفهان به شرح زیر می باشد: