هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه لیگ های زیر ۱۳ سال

برنامه هفته اول لیگ دسته دوم زیر 13 سال

گروهشماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
اول104/12/1401پنج شنبهستارگان آتیه دار جوانآینده سازان هرند12بهارستانرجب زاده
اول2--انجام شدماندگار نقش جهان 12طلایی پوشان لنجان------
اول304/12/1401پنج شنبهمیلاد باراد برخوارپیام بهارستان14دولت آبادشهدای دولت آباد
اول4متعاقبا اعلام می گرددآینده سازان طلایی پوشسرخ پوشان شهرضا------
دوم506/12/1401شنبهماهان نوینکیهان بهارستان16.30اصفهانفجر
دوم6--انجام شدفراز سپهر معین 21قشقایی شهرضا------
دوم704/12/1401پنج شنبهشاهین دهاقانپیشگامان دماوند13دهاقانشهید مرتضوی
دوم8متعاقبا اعلام می گرددذوالفقار چمگرداننصف جهان------

برنامه دیدار های معوقه لیگ دسته اول زیر 13 سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
22/12/1401دوشنبهپتولاله کهکشان15.3اصفهان فخر
17/12/1401چهارشنبهیاران واحد فولادشهرکهکشان16زرین شهر 17شهریور
19/12/1401جمعه شایان مهریاران واحد فولادشهر16زرین شهر 17شهریور
19/12/1401جمعهپادمایدکپتولاله12اصفهان 44توپخانه
16/12/1401سه شنبهپادمایدکنوژن12اصفهان 44توپخانه
17/12/1401چهارشنبهپتولالهشایان مهر15.3اصفهان فخر

برنامه هفته بیستم لیگ دسته اول زیر 13 سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
10211/12/1401پنج شنبهنوژنپتولاله12خوراسگان آزادی
10312/12/1401جمعهتامآینده سازان برخوار 14اصفهان تختی
10411/12/1401پنج شنبهایران مهر اهورا شایان مهر 11اصفهان فجر
10512/12/1401جمعه پادمایدک کهکشان14اصفهان44توپخانه
10613/12/1401شنبهیاران واحد فولادشهرمیلادبرخوار16زرین شهر17شهریور

برنامه هفته بیستم  لیگ برتر زیر 13 سال

شماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
13012/12/1401جمعهذوب آهنفولاد مبارکه سپاهان13اصفهاناستاد عاطف
13112/12/1401جمعهآبی پوشان کاشانطوفان زرد13کاشانامیرکبیر
13212/12/1401جمعهجاوید کاشاننامدران13کاشانفکری
13312/12/1401جمعهانقلاب ورزشآبفا14.15اصفهانانقلاب اسلامی
13413/12/1401پنج شنبهافسر آران و بیدگلپاسارگاد شاهین شهر13آران وبیدگلسفیدشهر
13514/12/1401شنبهستارگان لنجانخیبرکاشان14لنجانگلهای چمگردان

 

یک پاسخ