هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه لیگ های زیر ۱۷

برنامه هفته اول لیگ دسته دوم زیر 17 سال

[table id=107 /]

برنامه هفته بیستم و پنجم لیگ دسته اول زیر 17 سال

[table id=73 /]

برنامه هفته بیستم و ششم لیگ دسته اول زیر 17 سال

[table id=122 /]

برنامه هفته بیستم و دوم لیگ برتر زیر 17 سال

[table id=74 /]