هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه لیگ های زیر ۱۸

برنامه هفته بیستم و ششم لیگ دسته اول زیر 18 

شماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
176عدم اعلام میزبانیتام نوینعلم و ادب
17727/12/1401شنبههلال آران بیدگلشاهین دژ فولادشهر 16آران بیدگل شهیدکوچکی
17827/12/1401شنبه افسرآران بیدگلکیان تام14آران بیدگل شهیدکوچکی
17925/12/14015شنبههلال اصفهانآتیه سازان14گزبرخوارچمران
18026/12/1401جمعهنوین نویانداتیس 14اصفهان44توپخانه
18127/12/1401شنبهماهان طادآراد ورزش زاگرس12اصفهانفجر
18227/12/1401شنبهنصف جهانضربه آزاد نقش جهان11اصفهان فجر

برنامه هفته بیستم و دوم لیگ برتر زیر 18

شماره بازیتاریخروزمیزبانمیهمانساعتشهرورزشگاه
12721/12/1401شنبهآبفاذوب نوین14اصفهان استادعاطف
12819/12/1401جمعهپاسارگاد اصفهانامید سپاهان نجف آباد14اصفهان29فروردین
129عدم برگزارینشاط آیین مهرگانآینده سازان
13019/12/1401جمعهماندگار نقش جهاننوژن15اصفهان دانشگاه
13119/12/1401جمعهسپاهان نوینرشدمشتاق14.15دولت آبادشهدا
13219/12/1401جمعهانقلاب ورزشپادما یدک ایرانیان14.15اصفهانانقلاب اسلامی