هیئت فوتبال استان اصفهان

گفتگو با بازیکنان اصفهانی حاضر در المپیاد کیش کاپ

گفتگو روابط عمومی فدراسیون فوتبال با بازیکنان حاضر در رقابت های کیش کاپ

بخش اول 👇🏻

IMG_1855

بخش دوم 👇🏻

IMG_1856