هیئت فوتبال استان اصفهان

اسامی محرومان هفته هفدهم جام نقش جهان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، اسامی محرومان هفته هفدهم جام نقش جهان به شرح زیر می باشد:

[table id=87 /]