هیئت فوتبال استان اصفهان

مراسم تودیع و معارفه عضو واحد و مسئول داوران فوتسال و فوتبال ساحلی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، عصر امروز مراسم تودیع و معارفه عضو واحد و مسئول داوران فوتسال و فوتبال ساحلی هیئت فوتبال استان اصفهان با حضور علی طاهری ریاست هیئت و احمد صالحی مسئول واحد داوران برگزار شد.

در این مراسم محمد پناهی تودیع و علی قائدی به عنوان عضو واحد و مسئول داوران فوتسال و فوتبال ساحلی هیئت فوتبال استان اصفهان معرفی شد.