هیئت فوتبال استان اصفهان

رئیس کمیته پایه و جوانان هیئت استان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئتفوتبال استان، «محسن تابش فر» به عنوان رئیس کمیته پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان منصوب شد.