هیئت فوتبال استان اصفهان

برنامه دیدار های معوقه

برنامه مسابقات معوقه جمعه 14 بهمن

[table id=111 /]

 

برنامه مسابقات معوقه شنبه 15 بهمن

[table id=112 /]

برنامه مسابقات معوقه یکشنبه 16 بهمن

[table id=113 /]