هیئت فوتبال استان اصفهان

مرحله نخست لیگ پیشکسوتان فوتبال استان اصفهان به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، دور نخست مسابقات پیشکسوتان استان اصفهان با برگزاری ۵۶ مسابفه به پایان رسید.
پس از برگزاری دور نخست، تیم های زاینده رود، عقاب نقش جهان، ون پارس اصفهان و هسا به دور نهایی مسابقات راه یافتند.