هیئت فوتبال استان اصفهان

زمان و محل برگزاری فینال لیگ پیشکسوتان استان مشخص شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، زمان و محل برگزاری دیدارهای نهایی لیگپیشکسوتان استان اصفهان مشخص شد.

بر همین اساس دیدار نهایی لیگ پیشکسوتان شهرستانها از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مابین منتخب کاشان و منتخبلنجان در ورزشگاه آبفا برگزار خواهد شد.

همچنین دیدار نهایی لیگ پیشکسوتان شهر اصفهان نیز روز چهارشنبه از ساعت ۱۴ میان دوتیم هسا و ون پارس درمجموعه آبفا برگزار می شود.