هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه هم اندیشی روسأ هیئت های فوتبال شهرستانهای اصفهان با اعضا هیئت فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، ظهر امروز جلسه هم اندیشی روسأ هیئت های فوتبال شهرستانهای استان، با اعضا هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست پیرامون مباحث مختلف اعم از توسعه فوتبال در سطح استان اصفهان بحث و تبادل نظر شد.