هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست هم اندیشی مدرسان اصفهانی با سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیئت فوتبال استان اصفهان، عصر امروز جلسه هم اندیشی مدرسان هیئت فوتبال استان اصفهان با دکتر ابراهیم شکوری سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این نشست شکوری با مدرسان اصفهانی پیرامون توسعه امر آموزش فوتبال، فوتسال و فوتبال در سطح کشور بحث و تبادل نظر کرد؛ همچنین دکتر غلامرضا جعفری نائب رئیس و مسئول کمیته آموزش و امیر اسدی مسئول واحد هیئت فوتبال استان اصفهان نیز نظرات و پیشنهادات خود را در این نشست مطرح کردند.
مدرسان اصفهانی ضمن گفتگوی صمیمانه با سرپرست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نقطه نظرات خود را بیان کردند.
در این نشست خانم ها چین سری، مردانی، امینی، مدائیم زاده و آقایان ابرقویی نژاد، صادقی، یزدخواستی، توتونی، خدارحمی، جهانگیری، جهانمردی، رئیسی در این نشست حاضر بودند.