هیئت فوتبال استان اصفهان

عید سعید فطر بر همه مسلمان جهان مبارک باد

عیدِ رمضان آمده ، یاران همه شادند

دل در کفِ اربابِ خرد زان که نهادند

تا جامِ طهوری بزنند از مِــیِ کوثر

بر خاکِ درِ ساقیِ میخانه فتادند

هیئت فوتبال استان اصفهان، عید سعید فطر مبارک را محضر تمامی مسلمان جهان تبریک عرض می نماید.