هیئت فوتبال استان اصفهان

عکس|مراسم تقدیر از حسین افضلی