هیئت فوتبال استان اصفهان

مرضیه پناهی ( عضو واحد داوران در بخش بانوان) و ماه منیر صادقی -(مدرس فیتنس داوری): داوران برتر در دو رشته فوتبال و فوتسال برای معرفی به کشور محک زده شدند