هیئت فوتبال استان اصفهان

وبینار دانش افزایی داوران استان اصفهان برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیات فوتبال استان اصفهان، با برنامه ریزی کمیته و دپارتمان داوران هیات فوتبال استان اصفهان و برطبق تقویم زمانبندی شده جهت افزایش سطحی کیفی و دانش داوران حاضر در لیگ های استان اصفهان، دومین کارگاه آموزش و دانش افزایی داوران و کمک داوران پیش فصل لیگهای پایه استان بصورت وبینار و برخط ویژه داوران درجه2 سراسر استان با تدریس سعید قاسمی از داوران بین المللی استان اصفهان برگزار شد.
در این دوره داوران جوان استان با جدیدترین قوانین و موارد آموزشی و مورد تایید فدراسیون جهانی آشنا شدند.
اولین کارگاه دانش افزایی ویژه داوران درجه3 پیش از این در تاریخ 1402/3/20 برگزار شده بود.