هیئت فوتبال استان اصفهان

جلسه ساماندهی مدارس فوتبال استان اصفهان برگزار شد

به گزارش سایت رسمی هیات فوتبال استان اصفهان، در آستانه شروع تابستان و فعالیت مدارس فوتبال جلسه ساماندهی و نحوه نظارت بر مدارس فوتبال با محوریت سازمان ها و ارگان های دارای زمین چمن در سالن جلسات هیات فوتبال استان با حضور حمیدرضا دادخواه دبیر کل هیات فوتبال استان اصفهان، حمید آنالویی مدیریت تربیت بدنی ارتش در منطقه اصفهان، سعید انصاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اصفهان، عبدالرضا رئیسی مدیر فنی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، علی کاظمیان نماینده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، سید مجتبی حسینی از ورزش قهرمانی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان، مهران امیرپور مدیر مالی اداری باشگاه کارگران اصفهان، مهدی محمدی از باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند برگزار شد.
حاضران در این جلسه در ارتباط با سازماندهی مدارس فوتبال و عدم فعالیت مدارس غیر مجاز و نظارت بر مدارس فوتبال و پیشنهاد و ارائه راهکار در این خصوص به تبادل نظر پرداختند.