هیئت فوتبال استان اصفهان

اطلاعیه کمیته مسابقات در خصوص فرآیند اعلام حضور تیم ها در فصل آتی

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از موسسات و باشگاههای حاضر در مسابقات لیگهای برتر ودسته اول استان که تاکنون نسبت به اخذ کد ورود به اتوماسیون اداری، اخذ مجوز فعالیت از هیئت فوتبال استان و اعلام حضور در مسابقات این فصل اقدام ننموده اند میرساند، تاریخ 12 / 04 / 1402 بعنوان آخرین مهلت اعلام آمادگی و اخذ فرایندهای فوق تعیین شده و عدم اقدام دراین بازه زمانی به منزله انصراف از حضور در مسابقات تلقی شده و هیئت فوتبال استان با توجه به درخواستهای بیشمار طبق اولویت وبا بررسی شرایط، نسبت به واگذاری امتیاز لیگ های مختلف اقدام خواهد نمود.

بدیهی است بعد از تاریخ فوق هیچگونه درخواستی مبنی بر تمدید زمان اخذ مجوز یا فرصت مجدد پذیرفته نخواهد شد.