هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست هم اندیشی مسئولان کمیته مسابقات هیئت های فوتبال شهرستانها

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، نشست هم اندیشی مسئولان کمیته های مسابقات هیئت های فوتبال شهرستانهای اصفهان با حضور اعضا کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست در خصوص سامانه های هیئت فوتبال استان و موارد نقل انتقالات بحث و تبادل نظر شد.

همچنین آئین نامه برگزاری مسابقات در شهرستانها توسط اعضا کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان تشریح شد.