هیئت فوتبال استان اصفهان

احکام هیئت رئیسه چهار شهرستان صادر شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی احکامی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان، اعضا هیئت رئیسه هیئت فوتبال چهار شهرستان منصوب شدند.

بر همین اساس پس از معرفی اغضا هیئت رئیسه توسط روسآ هیئت های فوتبال شهرستانها و بررسی توسط ریاست و اعضا هیئت فوتبال استان اصفهان، احکام اعضا هیئت رئیسه چهار شهرستان سمیرم، لنجان، جرقویه و نجف آباد توسط ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان صادر شد.

اعضا هیئت رئیسه شهرستانها سمیرم، لنجان، جرقویه و نجف آباد به شرح زیر است:

شهرستان سمیرم

حسین شهبازی نائب رئیس

سمیه داوودی نائب رئیس بانوان

سعید طائی عضو هیئت رئیسه (نماینده باشگاه ها)

حسین افشاری عضو هیئت رئیسه (کارشناس)

شهرستان لنجان

مهدی کارونی نائب رئیس

زینب علوی بختیاروند نائب رئیس بانوان

اسماعیل تمام یار عضو هیئت رئیسه (نماینده باشگاه ها)

حمید شهبازی عضو هیئت رئیسه (کارشناس)

شهرستان جرقویه

رضا شفیعی به عنوان نائب رئیس

سارا هاشمی نصرآبادی نائب رئیس بانوان

حسین صادقی عضو هیئت رئیسه (نماینده باشگاه ها)

مسعود جمشیدی عضو هیئت رئیسه (کارشناس)

شهرستان نجف آباد

مهدی جعفری نائب رئیس

الهه کاظمی نائب رئیس بانوان

رسول فلاحیان عضو هیئت رئیسه (نماینده باشگاه ها)

رسول صادقی عضو هیئت رئیسه (کارشناس)