هیئت فوتبال استان اصفهان

موفقیت داوران اصفهان در تست پیش فصل لیگ برتر فوتبال

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، کمیته داوران هیئت فوتبال استان اصفهان با ۶ داور و ۲ مدرس حضور پر رنگی در کلاس پیش فصل داوران فوتبال کشورمان داشت.
سعید قاسمی، احمد محمدی، مهدی شفیعی، بهزاد پناهی، رضا حیدری، امین قدیری داوران اصفهانی حاضر در کلاس پیش فصل بودند که توانستند با موفقیت این دوره را با آمادگی کامل به پایان برسانند.
همچنین آقایان اسماعیل صفیری به عنوان مدرس کلاس و احمد صالحی به عنوان ممتحن در بخش تست آمادگی جسمانی دیگر نمایندگان فوتبال اصفهان در این دوره بودند.