هیئت فوتبال استان اصفهان

سرپرست هیئت فوتبال شهرستان مبارکه منصوب شد

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، در طی حکمی از سوی علی طاهری ریاست هیئت فوتبال استان «اسحاق فرهمند» به عنوان سرپرست جدید هیئت فوتبال شهرستان مبارکه منصوب شد.