هیئت فوتبال استان اصفهان

نشست داوران فعال ملی با ریاست هیئت فوتبال استان

به گزارش سایت رسمی هیئت فوتبال استان اصفهان، داوران فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی اصفهانی شاغل در رقایت های کشوری با حضور در محل هیئت فوتبال استان با علی طاهری دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار سید احمد صالحی ریاست و دیگر اعضا کمیته داوران هیئت فوتبال استان اصفهان نیز حاضر بودند.

در این نشست صمیمانه در خصوص شرایط داوران اصفهانی بحث و تبادل نظر شد و داوران نظرات خود را در راستای بهبود وضعیت کیفی بیان کردند.